Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 21.6.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 21.6.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • СТРАТЕГИЈА контроле малог и лаког оружја у Републици Србији за период 2019–2024. године
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
  • ОДЛУКА о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6155/2019-1
  • ОДЛУКА о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа, 05 број 48-6152/2019-1

Поделите: