Објављен „Службени гласник РС“ број 44 од 10.5.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 44 од 10.5.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о допунама Закона о јединственом бирачком списку
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Министарства
  • УПУТСТВО о измени и допуни Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

Поделите: