Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 43 od 6.6.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 43 od 6.6.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
Ministarstva
  • LISTA odobrenih supstanci
Ustavni sud
  • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-68/2017
  • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4899/2015 i izdvojeno mišljenje sudije
  • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4376/2016
Druge organizacije
  • ODLUKA o poništenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP „Rzav”
OGLASI

Podelite: