Објављен „Службени гласник РС“ број 43 од 6.6.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 43 од 6.6.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору
Министарствa
  • ЛИСТА одобрених супстанци
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број IУo-68/2017
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4899/2015 и издвојено мишљење судије
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4376/2016
Друге организације
  • ОДЛУКА о поништењу јавног конкурса за именовање директора ЈП „Рзав”
ОГЛАСИ

Поделите: