Објављен „Службени гласник РС“ број 42 од 27.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 42 од 27.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • ОДЛУКА о измени Указа о додели одликовања
Влада
  • СТРАТЕГИЈA реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године
  • АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2021. до 2022. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о начину пријаве за добијање новчане помоћи, начину исплате новчане помоћи и подношењa рекламација
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-4088/2018 и издвојена мишљења судија
Правосуђе
  • ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2021. године

Поделите: