Објављен „Службени гласник РС“ број 42 од 25.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2020. године
  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 42 од 25.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ 
Влада
  • УРЕДБА о улагању за време ванредног стања девизних средстава којима управља Агенција за осигурање депозита
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19
  • ОДЛУКА о допунама Одлуке о извештавању о кредитним пословима са иностранством
Други државни органи и државне организације
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2020. године

Поделите: