Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 42 od 19.5.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 42 od 19.5.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti selaˮ za 2023. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2023. godinu
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine
 • UREDBA o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene sa elementima detaljne regulacije za magistralni gasovod MG 14 GRČ Orljane – Leskovac – Vranje – granica sa Republikom Severnom Makedonijom
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Čonburi, Kraljevina Tajland
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Istok
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Istok
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, članova i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije „INEPˮ u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za primenu nuklearne energije „INEPˮ u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za informacione tehnologije Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za informacione tehnologije Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za šumarstvo u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta šumarstvo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta medicinska istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac”, Nova Varoš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac”, Nova Varoš
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Čonburi, Kraljevina Tajland
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4173/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4299/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4300/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4302/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4303/2023
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja privrednog društva „Energo-Zelenaˮ d.o.o. Inđija za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2022. godinu
 • REŠENJE o raspodeli viška prihoda nad rashodima Agencije za kvalifikacije prema redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Privrednog društva za priređivanje sajmova i izložbi „Beogradski sajam” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac”, Nova Varoš
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ,05 broj 401-4283/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4284/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4285/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4286/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-3102/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4166/2023-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4167/2023
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2023. godinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HE Đerdap 1, TE „Drmno”, proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku i Boru na životnu sredinu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja Lučani
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Lučani
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma zdravlja Ub
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma zdravlja Ub
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Sveti Đorđe“ Topola
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Sveti Đorđe” Topola
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Koceljeva
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Koceljeva
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 298-2/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 298-3/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 298-4/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 298-5/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 298-6/23
Drugi državni organi i državne organizacije
 • UPUTSTVO za ocenjivanje usklađenosti državne pomoći za zaštitu životne sredine i u sektoru energetike
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad
OGLASI

Podelite: