Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 42 od 1.6.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 42 od 1.6.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o karijernom razvoju policijskih službenika
 • UREDBA o prestanku važenja Uredbe o primeni tehnologije globalnog pozicionog sistema u okviru premera nepokretnosti
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme
 • ODLUKA o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju direktora Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Filmskog centra Srbije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za ekonomski razvoj
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Odbora za privredu i finansije
 • REŠENJE o razrešenju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za informaciono društvo i medije Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za informaciono društvo i medije Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4937/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4952/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4933/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4951/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4934/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4939/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4936/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-4954/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda nad rashodima po Završnom računu Agencije za upravljanje lukama za 2017. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4877/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5103/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5133/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5134/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5135/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4805/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4811/2018
 • ZAKLJUČAK o proglašenju Projekta „Novi Sad 2019 − omladinska prestonica Evrope”, projektom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu postupanja granične policije prilikom utvrđivanja i rešavanja graničnog incidenta i povrede državne granice
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje graničnog odobrenja, graničnog odobrenja i načinu izdavanja graničnog odobrenja
 • PRAVILNIK o kućnom redu i pravilima boravka u prihvatilištu za strance
 • PRAVILNIK o načinu i postupku registracije i izgledu i sadržini potvrde o registraciji stranca koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil
 • PRAVILNIK o sadržini i izgledu obrasca zahteva za azil i sadržini i izgledu obrazaca isprava koje se izdaju tražiocu azila i licu kojem je odobren azil ili privremena zaštita
 • PRAVILNIK o postupku za predlaganje i imenovanje članova Stručnog saveta Nacionalnog parka
 • PRAVILNIK o kriterijumima za dodelu sredstava za izgradnju, održavanje i opremanje ustanova socijalne zaštite
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izmenama Kodeksa ponašanja državnih službenika
 • FINANSIJSKI PLAN Agencije za energetiku Republike Srbije za 2018. godinu
OGLASI

Podelite: