Објављен „Службени гласник РС“ број 41 од 7.5.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 41 од 7.5.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседнице Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика шефа Кабинета потпредседнице Владе
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2023. годину
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2024. годину
Друге организације
 • СТАТУТ Стоматолошке коморе Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Поделите: