Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 41 od 23.4.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 41 od 23.4.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa
 • ODLUKA o formiranju Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i Tima za podršku pregovorima
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za podršku žrtvama krivičnih dela i svedocima u krivičnim postupcima
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za oporavak i razvoj turizma Republike Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalne koalicije za smanjenje energetskog siromaštva
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog seizmološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za promociju nauke
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za promociju nauke
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Akademije strukovnih studija Južna Srbija
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Akademije strukovnih studija Južna Srbija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Poljskom
 • REŠENJE o razrešenju rukovodioca i člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o Sremskim Karlovcima
 • REŠENJE o imenovanju rukovodioca i članova Radne grupe za izradu Nacrta zakona o Sremskim Karlovcima
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Univerzitetskog kliničkog centra Srbije
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3485/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3486/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3487/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3488/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3489/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3490/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3491/2021
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-3456/2021
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-3460/2021
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-3461/2021
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-3458/2021
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-3463/2021
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-3465/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3755/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3754/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3757/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3756/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3753/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3752/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3751/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Republike Liberije u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije za privredne registre za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda Agencije za privredne registre po završnom računu za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3732/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3739/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3551/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3554/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 • PRAVILNIK o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o merama bezbednosti u lovištu
 • PRAVILNIK o drumskim i železničkim cisternama sa merenjem nivoa
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2021. godinu
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-15/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-16/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-17/2021-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o načinu obavljanja platnog prometa preko novčanog računa pravnog lica koje obavlja poslove kliringa i saldiranja finansijskih instrumenata
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih uverenja
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini godišnjeg izveštaja o dodeljenoj državnoj pomoći
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini godišnjeg izveštaja o popisu šema državne pomoći
 • UPUTSTVO za ocenjivanje usklađenosti regionalne državne pomoći
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0730/18-11
Druge organizacije
 • IZMENA REŠENJA o određivanju biračkih mesta za izbore delegata Skupštine SKS raspisane za 23. april 2021.godine, broj 87/5-147
 • IZMENA REŠENJA o određivanju biračkih mesta za izbore delegata Skupštine SKS raspisane za 23. april 2021.godine, broj 87/5-166
 • IZMENA REŠENJA o određivanju biračkih mesta za izbore delegata Skupštine SKS raspisane za 23. april 2021.godine, broj 87/5-179
 • ISPRAVKA Stručnog uputstva o uslovima čuvanja i izlaganja Miroslavljevog jevanđelja
OGLASI

Podelite: