Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 40 od 7.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 40 od 7.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2019. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze
 • ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o utvrđivanju početne visine zakupnine po kojoj se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup
 • ODLUKA o visini mesečne zakupnine za stanove i garaže koji se koriste za potrebe ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije, kao i objekata za privremeni smeštaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u ministarstvu nadležnom za poslove odbrane
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje bezviznog režima putovanja sa Evropskom unijom
 • ODLUKA o promeni pravne forme Javnog preduzeća „Transnafta”
 • ODLUKA o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća „Transnafta”
 • ODLUKA o osnivanju Instituta za informacione tehnologije Kragujevac
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za implementaciju Prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazišta Belo brdo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
 • REŠENJE o imenovanju članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala „Aerodromi Srbije” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu viška prihoda Agencije za privredne registre po završnom računu za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „KROV 2019”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Inđija, Republika Srbija i grada Pavlovsk, Voronješka oblast, Ruska Federacija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5651/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5652/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5653/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5366/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-5551/2019
 • STATUT Akcionarskog društva za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima „Transnafta” Pančevo
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o kliničkom ispitivanju medicinskog sredstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija
 • REŠENJE o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA Državnog veća tužilasa A broj 342/19
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o obrascu obaveštenja o povredi podataka o ličnosti i načinu obaveštavanja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o povredi podataka o ličnosti
 • PRAVILNIK o obrascu i načinu vođenja evidencije lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • PRAVILNIK o obrascu i načinu vođenja interne evidencije o povredama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i merama koje se u vršenju inspekcijskog nadzora preduzimaju
 • PRAVILNIK o obrascu pritužbe
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0535/17-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Goč–Gvozdac”
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac”, Obrenovac
 • REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Urbanizam”, Zavod za urbanizam Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća”, Stara Pazova
OGLASI

Podelite: