Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 40 od 23.3.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 40 od 23.3.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2022. godinu
 • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022–2024. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblastima u kojima inspekcijski nadzor vrši energetska inspekcija
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za harmonizaciju u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za nadzor u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zaštitu prava lica i prenos podataka – zaštita podataka u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za saradnju i izveštavanje u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za žalbe i izvršenja – pristupa informacijama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za harmonizaciju propisa i normativne poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za žalbe i izvršenja o oblasti pristupa informacijama u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za zaštitu prava lica i prenos podataka o ličnosti u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za informacione tehnologije u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za međunarodne odnose, domaću saradnju i projekte u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za izveštavanje i analitičke poslove u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za procesuiranje prekršaja u Stručnoj službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
OGLASI

Podelite: