Објављен „Службени гласник РС“ број 40 од 22.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 40 од 22.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о енергетици
 • ЗАКОН о коришћењу обновљивих извора енергије
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима
 • ЗАКОН о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије
 • ЗАКОН о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину
 • ЗАКОН о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчанa помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • ЗАКОН о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ЗАКОН о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину
Министарства
 • УПУТСТВО о допунама Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

Поделите: