Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 40 od 22.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • UREDBA o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 40 od 22.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Ministarstva
  • NAREDBA o izmeni i dopuni Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Podelite: