Објављен „Службени гласник РС“ број 40 од 22.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 40 од 22.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Министарства
  • НАРЕДБА о измени и допуни Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије

Поделите: