Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 23.1.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 23.1.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ажурираног ГМТН Програма, 05 број 424-516-2023-1
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту у оквиру ажурираног ГМТН Програма, 05 број 424-518/2023-1
  • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних средњих школа
  • ОДЛУКА о оснивању Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици
  • ОДЛУКА о одређивању средње школе од посебног интереса за Републику Србију
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0239/21-11

Поделите: