Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 4 od 20.1.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 4 od 20.1.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Gvatemali, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Gvatemali, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Sijudad Meksiku
Vlada
 • ISPRAVKA Rešenja o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu
 • UPUTSTVO o dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 671-1/20
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 671-2/20
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-48/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-973/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1009/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1058/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1059/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1097/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1098/2020-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o programu obuke za lobistu (prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja (prečišćen tekst)
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0299/19-11
 • REŠENJE o usklađivanju penzija, vrednosti opšteg boda, najnižeg iznosa penzije, novčanih naknada, naknade pogrebnih troškova i naknada po osnovu invalidnosti od januara 2021. godine
 • KODEKS ponašanja učesnika u lobiranju (prečišćen tekst)
Druge organizacije
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Have Stars d.o.o. Novi Pazar
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: