Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 20.1.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 20.1.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гватемали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Гватемали, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Сијудад Мексику
Влада
 • ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и поступку усаглашавања предлога редова вожње у међумесном превозу
 • УПУТСТВО о допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 671-1/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 671-2/20
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-48/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-973/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1009/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1058/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1059/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1097/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1098/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о програму обуке за лобисту (пречишћен текст)
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања (пречишћен текст)
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0299/19-11
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије, новчаних накнада, накнаде погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2021. године
 • КОДЕКС понашања учесника у лобирању (пречишћен текст)
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ o отпочињању делатности јавног извршитеља
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Have Stars д.o.o. Нови Пазар
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: