Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 39 od 25.5.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 39 od 25.5.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Azerbejdžan
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Austriji
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o merilima za raspored rukovodećih radnih mesta policijskih službenika
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Azerbejdžan
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Burundi
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredbi sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za prava deteta
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Studentskog centra Niš
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4586/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4603/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4605/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4748/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4790/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4791/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj Agencije za upravljanje lukama za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2018. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4847/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4857/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4858/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4878/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4556/2018-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4558/2018-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4623/2018-1
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu vršenja unutrašnje kontrole
 • PRAVILNIK o načinu sprovođenja testa integriteta
 • PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu ostvarivanja ishrane dece u predškolskoj ustanovi
 • PRAVILNIK o uvozu medicinskih sredstava koja nisu registrovana
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, posebnim kriterijumima za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora zdravstvene inspekcije
 • PRAVILNIK o bližim uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti vozila, kao i uslovi, postupak i način vođenja registra izdatih, oduzetih, odnosno vraćenih ADR sertifikata o odobrenju za vozilo
 • PRAVILNIK o vrstama i sadržini obrazloženja kvalifikovanih i nekvalifikovanih troškova i obrascu zahteva za dodelu i isplatu podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo
 • PRAVILNIK o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene auto-puta E-761, deonica Požega — Užice — granica sa Republikom Srpskom (Bosna i Hercegovina) na životnu sredinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-733/2016 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-12/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-13/2018-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-14/2018-01
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o dopuni dozvole za pružanje platnih usluga
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti rukovodioca Sektora za opšte i zajedničke poslove Stručne službe Zaštitnika građana
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-305/2018-1
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2018. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Peštersko polje”
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje zelenih površina i groblja „Gradsko zelenilo”, Čačak
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Novi Pazar
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Obrenovac
OGLASI

Podelite: