Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 39 od 24.4.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 39 od 24.4.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene izvorišta vodosnabdevanja „Jelašnica”
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2017. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Saragosi, Kraljevina Španija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalne komisije za računovodstvo
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — most”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Društva s ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra Gora”
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac”
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za period 2017-2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za period 2017–2027. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za period 2017–2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja „Državne lutrije Srbije” d.o.o. Beograd za period 2017–2027. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2017. godinu REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–3546/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401–3595/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3597/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017–2020.
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
 • REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
Pravosuđe
 • ODLUKE o prestanku funkcije sudije porotnika
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
OGLASI

Podelite: