Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 22.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 22.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Правосуђе
  • РЕШЕЊЕ о исправци Одлуке Високог савета судства број 119-05-00387/2022-01
  • РЕШЕЊЕ о исправци Одлуке Високог савета судства број 119-05-00387/2022-01
  • РЕШЕЊЕ о исправци Одлуке Високог савета судства број 119-05-00387/2022-01
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о утврђивању допуне Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине
  • ОДЛУКА о допуни Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд

Поделите: