Објављен „Службени гласник РС“ број 39 од 2.5.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 39 од 2.5.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору Владе
Министарства
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини, 02 број 013-455/24
  • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини, 02 број 013-457/24

Поделите: