Објављен „Службени гласник РС“ број 38 од 30.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 38 од 30.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Америчким Државама
Влада
 • ОДЛУКА Владе 05 број 11-3562/2024
 • ОДЛУКА о утврђивању виле Мозер у Београду за споменик културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Oдлуку о усвајању Ценовника услуга презентације и популаризације Националног парка „Фрушка гора”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника рустик елемената Националног парка „Фрушка гора”
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00103/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00111/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00112/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00113/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00114/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00117/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00119/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00126/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00127/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00128/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00132/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00133/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00136/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00140/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00141/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00142/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00145/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00147/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00153/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00170/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00178/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00179/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00180/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00181/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00185/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00186/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00194/2024-22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 330-7/24
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1. јануара – 31. децембра 2023. године
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈП „ВРБАС-ГАС”, Врбас
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима „ЛОЗНИЦА-ГАС” д.о.о Лозница
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима ЈП „ЕЛГАС” Сента
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2024. године
ОГЛАСИ

Поделите: