Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 38 od 20.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 38 od 20.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja
 • UREDBA o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • UREDBA o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
 • UREDBA o utvrđivanju Dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2020–2024. godine
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u junu 2019. godine
 • UREDBA o stručnom osposobljavanju pripravnika i polaganju stručnog ispita u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • ODLUKA o dopuni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izbor stručnog nadzora u cilju realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate–Preljina („Moravski koridor”)
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Vranju
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za kvalifikacije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalifikacije za 2020. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2597/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-16/2/2020-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-16/3/2020-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-16/4/2020-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-16/5/2020-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-16/6/2020-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-16/7/2020-04
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, broj 112-01-16/8/2020-04
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije
 • ODLUKA o visini članarine i nadoknada za 2020. godinu
OGLASI

Podelite: