Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 38 od 18.5.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
 • PRAVILNIK o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 38 od 18.5.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2018. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
Vlada
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda 2h400 kV Bajina Bašta — Obrenovac
 • ODLUKA o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za skloništa Beograd — Novi Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA predsednika Vlade 01 broj 035-00-00019/2018-01
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2051/2018
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-4584/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za upravljanje lukama za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj — Završni račun — Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Instituta za standardizaciju Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Zrenjanina, Republika Srbija i grada Bijeljine, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Paraćin, Republika Srbija i opštine Štip, Republika Makedonija
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime ogranka stranog privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4481/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4484/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4583/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4412/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4417/2018
 • REŠENJE o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
 • ISPRAVKA Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara”
Ministarstva
 • PRAVILNIK o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti naoružanja i vojne opreme za 2016. godinu
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ o realizaciji poslova izvoza, uvoza, pružanja brokerskih usluga i tehničke pomoći u oblasti robe dvostruke namene za 2016. godinu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-3312/2016
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izdavanju kartografskih publikacija
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. godinu
 • ODLUKA o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu
Druge organizacije
 • KOLEKTIVNI UGOVOR o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za Elektroprivredu Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
OGLASI

Podelite: