Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 37 od 18.3.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 37 od 18.3.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Republička izborna komisija
  • ODLUKA o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine
  • ODLUKA o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsednika Republike
OGLASI

Podelite: