Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 37 od 14.4.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o porezu na dodatu vrednost
 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2021. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 37 od 14.4.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” za period 2021–2023. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3315/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3318/2021
 • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine, u periodu od 2021. do 2022. godine
 • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine, za period od 2021. do 2023. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o obaveznoj sadržini plana obavljanja poslovne delatnosti pomorske kompanije
 • PRAVILNIK sa spiskom srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi
 • PRAVILNIK o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-28/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-29/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-62/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-123/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-129/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-165/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-168/2021-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti šefa Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE o postavljenju šefa Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-300/2021-1
 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2021. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar”, Bor
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve”, Leposavić
OGLASI

Podelite: