Објављен „Службени гласник РС“ број 36 од 4.5.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 36 од 4.5.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о проглашењу дана жалости
  • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 56-3807/2023
Други државни органи и државне организације
  • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Топлана – Шабац, Шабац
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у априлу 2023. године
  • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-430/2023-1

Поделите: