Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 36 od 24.5.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 36 od 24.5.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o načinu rada Nacionalnog komiteta za bezbednost u vazduhoplovstvu
 • UREDBA o proglašenju Strogog rezervata prirode „Jarešnik”
 • UREDBA o proglašenju Spomenika prirode „Prerast Šuplja stena”
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda „granica Bugarske — granica Mađarske”
 • ODLUKA o osnivanju Akademije strukovnih studija Beograd
 • ODLUKA o osnivanju Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV NIŠAVA DVAˮ d.o.o. Niš
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV NIŠAVA TRIˮ d.o.o. Niš
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za akademije i visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2019/2020. godini
 • ODLUKA o utvrđivanju Banatske okućnice u Dolovu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju starog jezgra Bele Crkve za prostornu kulturno-istorijsku celinu
 • ODLUKA o dopunama Odluke o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju 141. skupštine Interparlamentarne unije
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za granične prelaze u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog društva „Sibnica” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog društva „Sibnica” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Šabac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Šabac
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava” društvo s ograničenom odgovornošću Kraljevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava” društvo s ograničenom odgovornošću Kraljevo
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limarˮ u Kruševcu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Pane Đukić Limarˮ u Kruševcu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada za 2019. godinu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Agencije za bezbednost saobraćaja za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za upravljanje lukama za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o osnivanju društva „EMS SERVICES” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5151/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5153/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5156/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5157/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4980/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4981/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4983/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja
 • PRAVILNIK o učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama
 • PRAVILNIK o smeštaju i ishrani učenika i studenata
 • PRAVILNIK o stipendijama za izuzetno nadarene učenike i studente
 • PRAVILNIK o odmoru i dodatnim aktivnostima studenata
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju učeničke i studentske kartice u domu učenika i studentskom centru
 • PRAVILNIK o pedagoškoj normi vaspitača i stručnog saradnika psihologa i pedagoga u domu učenika
 • STRUČNO UPUTSTVO za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu
 • REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
 • REŠENJE o odobravanju otvaranja putnog prelaza sa ograničenim rokom funkcionisanja
 • REŠENJE o odobravanju ukidanja putnog prelaza
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti direktora Biblioteke grada Beograda
 • REŠENJE o imenovanju direktora Biblioteke grada Beograda
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju zamenika javnih tužilaca
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izuzimanju od naplaćivanja naknade za poslove organizovanja posebne neposredne aukcijske spot prodaje deviza
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2019. godine
Druge organizacije
 • STATUT Inženjerske komore Srbije
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava”
OGLASI

Podelite: