Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 36 od 13.4.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2017. godine
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 36 od 13.4.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o visini naknada za vode za 2017. godinu
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača
 • ODLUKA o osnivanju Odbora za upravljanje Apeks zajmom za mala i srednja preduzeća i druge prioritete
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-3258/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-3260/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-3262/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-3263/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-3266/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o obustavi javnog prevoza putnika i robe na delu železničke infrastrukture
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za period 2017–2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Agencije za restituciju za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja Agencije za restituciju za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima Agencije za restituciju po finansijskim izveštajima za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog školskog prvenstva u košarci 3 na 3, u Beogradu 2018. godine
 • REŠENJE o o davanju prethodne saglasnosti da organizacija u oblasti sporta u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3200/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3201/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3202/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3294/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3295/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3296/2017
 • REŠENJE o utvrđivanje javnog interesa, 05 broj 465-3298/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3299/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3300/2017
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu sprovođenja i metodologiji primene poligrafskog ispitivanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima koje mora ispunjavati naseljeno mesto u kojem se obavlja polaganje praktičnog ispita kandidata za vozače i vođenju evidencija o mestima koja ispunjavaju propisane uslove
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadar” REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7203/2013, sa odbijajućim izdvojenim mišljenjem sudije, pridruživanjem sudije odbijajućem izdvojenom mišljenju i izdvojenim mišljenjem sudije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o tehničkim rezervama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenog aktuara
 • ODLUKA o izmeni Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja i pojedinih saglasnosti Narodne banke Srbije
 • FINANSIJSKI IZVEŠTAJI za godinu završenu 31. decembra 2016. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o održavanju železničkih vozila
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o redu vožnje
 • INDEKSI potrošačkih cena za mart 2017. godine
Druge organizacije
 • ANEKS I Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje Specijalnog rezervata prirode „Kraljevac”
 • ODLUKA o visini članarine i nadoknada za 2017. godinu
 • REŠENJE o određivanju biračkih mesta za izbore delegata Skupštine SKS raspisane za 21. april 2017. godine
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Alibunar
OGLASI

Podelite: