Објављен „Службени гласник РС“ број 36 од 10.5.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК o допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 36 од 10.5.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о војном образовању
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о одбрани
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
 • ЗАКОН о производњи и промету наоружања и војне опреме
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Уједињеним Арапским Емиратима
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике у Републици Србији за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4158/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4156/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4157/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4155/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Београда, Република Србија и града Рабата, Краљевина Мароко
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Житиште, Република Србија и општине Карпиниш, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-3956/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4121/2018
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржају и обрасцу лиценце наставника, васпитача и стручних сарадника
 • ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК o допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет
 • ОДЛУКА о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период 1.1–31.12.2017. године
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање нуклеарне активности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0123/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0099/17-11
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE d.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора, ЈКП „Енергана”, Сомбор

Поделите: