Објављен „Службени гласник РС“ број 35 од 29.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о безбедности и здрављу на раду

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 35 од 29.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о електронским комуникацијама
 • ЗАКОН о безбедности и здрављу на раду
 • ЗАKОН о изменама и допунама Закона о управљању отпадом
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд (пројекат „Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 – 2×400 kV ДВ Бајина Башта (РС) – Пљевља (МЕ) – Вишеград (БиХ)”)
 • ОДЛУКА о престанку дужности судије Уставног суда
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о ребалансу Финансијског плана Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину
 • ЗАКЉУЧАК поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2022. годину

Поделите: