Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 35 od 12.4.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 35 od 12.4.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci za vršenje procena vrednosti nepokretnosti
 • PRAVILNIK o vrsti, visini i načinu plaćanja taksi u vezi sa proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju, roku za dostavljanje i postupanju u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje dvojezične nastave
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 232-1/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 254-2/17
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 42707/10, Cvetković protiv Srbije
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za predsednika Republike 17. aprila 2017. godine
 • REŠENJE o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za predsednika Republike
 • REŠENJE o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za predsednika Republike 17. aprila 2017. godine
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o Obrascu legitimacije pomoćnika javnog izvršitelja, izdavanju i uništavanju legitimacije i evidenciji o izdatim legitimacijama

Podelite: