Објављен „Службени гласник РС“ број 35 од 12.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 35 од 12.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о поступку издавања, обнављања и одузимања лиценци за вршење процена вредности непокретности
 • ПРАВИЛНИК о врсти, висини и начину плаћања такси у вези са проценитељима вредности непокретности
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају, року за достављање и поступању у случају недостављања годишњег извештаја субјеката иновационе делатности
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о ближим условима за остваривање двојезичне наставе
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 232-1/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 254-2/17
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 42707/10, Цветковић против Србије
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за председника Републике 17. априла 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за председника Републике
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за председника Републике 17. априла 2017. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о Обрасцу легитимације помоћника јавног извршитеља, издавању и уништавању легитимације и евиденцији о издатим легитимацијама

Поделите: