Објављен „Службени гласник РС“ број 34 од 6.4.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 34 од 6.4.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2021. годину
Уставни суд
  • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-91/2019
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3576/2016
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1526/2017
ОГЛАСИ

Поделите: