Објављен „Службени гласник РС“ број 34 од 16.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о обрасцу архивске књиге
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 34 од 16.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији за европску безбедност и сарадњу и другим међународним организацијама у Бечу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Хрватској
Влада
 • УРЕДБА о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу архивске књиге
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 142-10/22
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања
Други државни органи и државне организације
 • САОБРАЋАЈНИ ПРАВИЛНИК
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу захтева за издавање дозволе за коришћење нумерације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правила о објављивању кључних тржишних података
 • САЖЕТАК Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК o унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе „Калемегдански рт”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Морава”, Лапово
ОГЛАСИ

Поделите: