Објављен „Службени гласник РС“ број 34 од 11.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 34 од 11.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Светој Столици у Ватикану
Влада
  • ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2017. годину
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца лиценце за пружање станичних услуга и садржини и начину вођења регистра издатих лиценци за пружање станичних услуга
  • ПРАВИЛНИК о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила
  • ПРАВИЛНИК о престанку важења одређених правилника
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00397/2010-03
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01747/2010-03
Правосуђе
  • ОДЛУКА о престанку судијске функције
ОГЛАСИ

Поделите: