Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 26.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 26.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Плана управљања водама на територији Републике Србије до 2027. године
 • ПРОГРАМ развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године са акционим планом за његово спровођење
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00295/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00305/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00313/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00317/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00319/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00322/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00324/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00325/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00332/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00333/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00334/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00340/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00344/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00348/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00349/2023-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског преводиоца, број 740-06-00470/2023-22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-13347/2018 и издвојено мишљење судије
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом
 • РЕШЕЊЕ директор Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0319/22-08
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-464/2023-1
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за фебруар 2023. године

Поделите: