Објављен „Службени гласник РС“ број 33 од 18.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 33 од 18.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене туристичке дестинације Кучајске планине
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2024. годину
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о поступку избора члана Високог савета тужилаштва из реда јавних тужилаца
 • ПРАВИЛНИК о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета тужилаштва
 • ПРАВИЛНИК o критеријумима и показатељима вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца
 • ПРАВИЛНИК о дисциплинским органима Високог савета тужилаштва и дисциплинском поступку
 • ЕТИЧКИ КОДЕКС чланова Високог савета тужилаштва
 • ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних тужилаца
 • ПOСЛОВНИК о раду Изборне комисије Високог савета тужилаштва
 • ОДЛУКА о организацији и раду Административне канцеларије Високог савета тужилаштва
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд

Поделите: