Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 32 od 5.4.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 32 od 5.4.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd — Subotica — državna granica (Kelebija)
Republička izborna komisija
  • ODLUKA o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovljeno glasanje na izborima za predsednika Republike 11. aprila 2017. godine
  • REŠENJE o ponavljanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za predsednika Republike
  • REŠENJE o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovljeno glasanje na izborima za predsednika Republike 11. aprila 2017. godine

Podelite: