Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 5.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 5.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд — Суботица — државна граница (Келебија)
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за председника Републике 11. априла 2017. године
  • РЕШЕЊЕ о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за председника Републике
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за председника Републике 11. априла 2017. године

Поделите: