Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 32 od 30.4.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
 • ODLUKA o dopunama Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 32 od 30.4.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00255/2013-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00301/2012-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00387/2012-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00470/2012-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00484/2012-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-05-001740/2014-22
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
 • ODLUKA o dopunama Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Parka prirode „Radan”

Podelite: