Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 30.4.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 30.4.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00255/2013-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00301/2012-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00387/2012-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00470/2012-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00484/2012-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-05-001740/2014-22
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе „Радан”

Поделите: