Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 21.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 21.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја пристаништa за посебне намене за претовар нафте и нафтних деривата у Новом Саду
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о условима испоруке и снабдевања природним гасом
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања
 • ОДЛУКА о образовању Савета за родну равноправност
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета државног универзитета у Новом Пазару
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Академије техничко-васпитачких струковних студија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке српско-бугарске међувладине комисије за економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора ветеринарског специјалистичког института „Краљево” са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Ветеринарског специјалистичког института „Краљево” са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3190/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3192/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3193/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3194/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3195/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3196/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3197/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3198/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3199/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3201/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о пословању Туристичке организације Србије од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и Завршни рачун Туристичке организације Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Јaвног предузећа „Eлектропривреда Србије” Београд за период 2023–2025. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво са ограниченом одговорношћу Суботица за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм за изврсне пројекте младих истраживача и научника у раној фази каријере Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Фонду за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија и општине Струмица, Република Северна Македонија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија и града Оахака де Хуарес, главног града Савезне Мексичке државе Оахака
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Сремски Карловци, Република Србија са Општином Прњавор, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Кривогаштани, Република Северна Македонија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Љубовија, Република Србија и општине Стража, Република Словенија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3420/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3421/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3422/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3424/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3426/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-3428/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о државним жиговима за оверавање мерила
 • ПРАВИЛНИК о начину преузимања појединачних дозвола издвојених из годишњег контингента појединачних дозвола и о изгледу и садржини образаца за преузимање дозвола за међународни превоз терета
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Плана управљања ризицима од поплава на територији Републике Србије до 2027. године на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. године на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 267-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 268-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 268-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
 • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2021. годину
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку финкције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
ОГЛАСИ

Поделите: