Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 12.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2024. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 12.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике Југославије у Конакрију, Република Гвинеја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Комисије за азил
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Конакрију, Република Гвинеја
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду Агенције за реституцију за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план привредног друштва „EXPO 2027” д.о.о. Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду привредног друштва „EXPO 2027ˮ д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Trayal корпорације а.д. Крушевац за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Свилајнац, Република Србија и општине Дранси, Република Француска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-2950/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3085/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-3088/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2946/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2949/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2951/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2952/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-2953/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3002/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-3089/2024
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о националној категоризацији спортова
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-39/2023
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-59/2022
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-231/2024-01
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-232/2024-01
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-233/2024-01
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-234/2024-01
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-235/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-224/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-225/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-226/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-227/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-228/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-229/2024-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-230/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-14/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-40/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-48/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-68/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-97/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-199/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-206/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-219/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-220/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-221/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-222/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-987/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1363/2024-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за март 2024. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: