Објављен „Службени гласник РС“ број 32 од 10.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 32 од 10.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова

Поделите: