Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 31 od 9.3.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 31 od 9.3.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona
Ministarstva
 • PRAVILNIK o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti
 • ODLUKA o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta
 • ODLUKA o raspodeli sredstava iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2021. godini
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-1/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-2/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-3/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-4/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-5/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-6/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-7/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-8/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-9/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-10/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-11/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-12/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-13/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-14/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-15/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-16/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-17/22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 140-18/22
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-5947/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA Visokog saveta sudstva broj 119-05-00387/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-88/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-93/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-102/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-105/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-112/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-116/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-117/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1194/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1913/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2138/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2439/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2492/2021-01
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 26271/20, Belić protiv Srbije i 19 drugih predstavki
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 39257/19 i 63511/19, Šainović i drugi protiv Srbije i Bogićević i drugi protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 30983/19, Cojić protiv Srbije i tri druge predstavke
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 37615/19, Cvetković protiv Srbije i 14 drugih predstavki
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-0-0273/21-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije
 • ODLUKA o proglašenju Ribarskog područja „Mali Begej”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Monus d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: