Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 9.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 9.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног фудбалског стадиона
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти
 • ОДЛУКА о додели средстава из буџета јединицама локалне самоуправе и градским општинама намењених за успостављање јединственог управног места
 • ОДЛУКА о расподели средстава из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021. години
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-4/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-5/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-6/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-7/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-8/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-9/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-10/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-11/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-12/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-13/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-14/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-15/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-16/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-17/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 140-18/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5947/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА Високог савета судства број 119-05-00387/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-88/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-93/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-102/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-105/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-112/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-116/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-117/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1194/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1913/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2138/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2439/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2492/2021-01
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 26271/20, Белић против Србије и 19 других представки
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представкама бр. 39257/19 и 63511/19, Шаиновић и други против Србије и Богићевић и други против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 30983/19, Цојић против Србије и три друге представке
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 37615/19, Цветковић против Србије и 14 других представки
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-0-0273/21-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о расписивању избора за Скупштину Коморе биохемичара Србије
 • ОДЛУКА о проглашењу Рибарског подручја „Мали Бегеј”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: