Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 3.4.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 3.4.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Првенство Европе у рвању за сениоре, Нови Сад 2017”
 • УРЕДБА о измени Уредбе о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за верску наставу у школи
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Випави, Република Словенија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Албуфеири, Република Португалија
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама — обезбеђивање минимума хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама — 2017. година”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Вождовац, Република Србија и Октобарског рејона Минска, Република Белорусија
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2861/2017-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2862/2017-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2884/2017-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2817/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2818/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2869/2017
Министарствa
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/181
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/182
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/183
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/200
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/209
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/226
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/268
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2017/285
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ заменика директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0177/15-11
ОГЛАСИ

Поделите: