Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 30 od 25.4.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2019. godine
 • ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 30 od 25.4.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o utvrđivanju rimokatoličke crkve svetog Mihaela Arkanđela sa Župnim domom u Kraljevu za spomenik kulture
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca — zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Istorijskog instituta u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada i poslovanja i finansijskog plana za 2019. godinu „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Ambasade Kraljevine Kambodže u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4149/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4353/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4363/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4364/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4369/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3971/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-4043/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • PRAVILNIK o elementima javne železničke infrastrukture
 • PRAVILNIK o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima
 • PRAVILNIK o načinu i postupku rada komisija za utvrđivanje nesposobnosti za profesionalno vršenje policijskih poslova
 • PRAVILNIK o sprovođenju internog konkursa za popunjavanje radnih mesta policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o sadržini, izgledu i načinu upotrebe detektivske legitimacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržini, izgledu i načinu upotrebe legitimacije službenika privatnog obezbeđenja
 • PRAVILNIK o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi
 • PRAVILNIK o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Programa upravljanja otpadom
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog prevodioca, broj 740-06-00260/2019-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog prevodioca, broj 740-06-00284/2019-22
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
 • ISPRAVKA Odluke o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
Pravosuđe
 • ODLUKA o imenovanju sudija Ustavnog suda
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-926/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1231/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1706/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1739/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-143/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1705/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkicje, broj 119-00-1703/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1649/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1616/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1704/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1707/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 78886/16, Dejan Živojinović protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 51112/16, PTP Spin Komerc d.o.o. protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o izdvajanju sredstava za rehabilitaciju korisnika penzija i utvrđivanju troškova rehabilitacije korisnika penzija za 2019. godinu
 • ODLUKA o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 1.1–31.12. 2018. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Pravila poslovanja organizatora Fonda za zaštitu investitora
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2019. godine
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini članarine i nadoknada za 2019. godinu
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gradska autobuska stanica Leskovac”, Leskovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Toplana — Šabac”, Šabac
OGLASI

Podelite: